Member Badge

1st Year

3 Brochures

Xia Men Guang Sheng Hong Technology Co. Ltd. is situated in Xia Men city ,known asOriental Hawaii,Fu Jian province. The company is founded in 2009 and

Xia Men Guang Sheng Hong Technology Co. Ltd. is situated in Xia Men city ,known asOriental Hawaii,Fu Jian province. The company is founded in 2009 and

Company Profile & Payment & Shipment Terms Company Name Xiamen GuangShengHong Technology Co., Ltd Year of Establishment 2009 Country of Origin Xiamen,

  Contact Us

  Xiamen GuangShengHong Technology.co., Ltd

  Contact Person

  Ms. Li

  Company

  Xiamen GuangShengHong Technology.co., Ltd

  Address

  Xiamen, Fujian,

  To

  Subject

  Message

  I want to know