Free Member

CNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHÁC VUĐược thnh lập v hoạt động theo Luật Doanh nghiệp c đăng k kinh doanh số 0201764534 lm Sở Kế hoạch v Đầu tư thnh phố Hải Phng.Cng ty l một php luật hợp php v ti khoản ngn hng hoạt động, được cng nhận bởi hợp đồng di hạn v năng lực sinh vin.Tất cả cc tc phẩm của cc tc phẩm của tc phẩm v cc quy tắc của cc quy tắc của cc quy tắc của cc luật sư.I. NHIỆM VỤ CỦA CHNG TI: - Cung cấp hng ha xuất khẩu v hng hải.- Giới thiệu v quảng co thương mại - Tổ chức cc sự kiện v hội chợ thương mại trong nước v quốc tế.Hiện nay, Cng ty TNHH XNK Khnh Thnh sở hữu v vận hnh cổng thng tin xuất nhập khẩu: https://www.xnkkhanhvua.com |Https://www.hptrade.com.Trang của Vn Trang cung cấp bản cập nhật lin tục về cng ty lin kết thương mại quốc gia được chứng nhận bởi Hội đồng Quản trị.Đy cũng l quảng co thương mại, sản phẩm quảng co v hnh ảnh tăng cường cho cc sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp tham gia quan tm đến cc ngnh cng nghiệp đang pht triển mạnh mẽ như: Trang phục - Giy dp, Đồ Gỗ - Đồ gỗ, Hải sản, Nng nghiệp, nhin liệu ho thạch - Năng lượng Gree, Lng, Vật liệu xy dựng, băng nhm

Product Showcase

To

Subject

Message

I want to know

Contact Information

quy

Khanh VUA import-export Co., Ltd

Other, Vietnam

Trading

Africa,Asia

agriculture, chili, garlic, wood, export-import, tea, areca nut, rice, cinnamon bar, cucumber salt, pepper

2017

6-10

Factory Information

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Other Information

-

-

-

-